Υποψήφιοι Βουλευτές των ΑΝ.ΕΛ. στη Φωκίδα

ΑΝΕΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ)
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ - από ΛΕΥΚΟ