Υποψήφιοι Βουλευτές του Ποταμιού στη Φωκίδα

Παπαθανασίου Βασιλική, Μαθηματικός

Χριστοφάκη Σοφία,
ιδιωτ. Υπάλληλος